شما اینجا هستید : آموزشگاه فورجینگ  -> گواهینامه ها >

گواهینامه ها

کلیه مهندسان ناظر و کارفرمایان در پروژه های ساختمانی و عمرانی و سازمانهای نظارتی مثل سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها میتوانند جهت کنترل کیفیت و حصول اطمینان از وضعیت کاری و مهارتی جوشکاران فورجینگ طبق ضوابط و قوانین فقط اجازه فعالیت اپراتورهای جوشکار فورجینگکار دارای کارت مهارت یا گواهینامه فورجینگ را در پروژه های ساختمانی و عمرانی صادر کنند. 
مهندسان عمران و ناظران فعال در پروژه ها نیز میبایست حتما از اپراتورهای کار با دستگاه جوش سر به سر میلگرد مطالبه گواهینامه یا همان کارت مهارت جوشکاری فورجینگ را نموده و علاوه بر تطابق دادن فرد در حال کار با مدرک ارائه شده نسبت به کنترل تاریخ اعتبار و نوع گواهینامه اقدام نمایند. 
جوشکاران فورجینگ تازه کار در ابتدای شروع کار گواهینامه پایه سه را اخذ می نمایند و تا میلگرد سایز 22 را مجاز به کار و جوش دادن می باشند ولی پس از تبحر و آزمون مجدد میتوانند با اخذ گواهینامه پایه دو میلگرد تا سایز 28 و برای جوشکاری میلگردهای سایز 32 گواهینامه پایه یک را اخذ نمایند. 
تفاوت رتبه گواهینامه و تجربه و تبحر جوشکاران در کیفیت اجرایی کار آنها دخیل میباشد ولی کارفرماها و دستگاههای نظارتی میبایست حتما از اولین پارت اجرایی فورجینگ کار جهت کنترل شرایط گاز و تنظیم بودن دستگاه حداقل سه نمونه تست خمش ۹۰ درجه تهیه و آزمایش نمایند و در اصطلاح فرآیند جوشکاری و جوشکار را بیازمایند.

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به آموزشگاه جوشکاری فورجینگ اتصال جوش می باشد .